Zobrazit reference podle:
Detecha Fest primer – reference

Traktorový vlek – renovační nátěr

Po očištění zrezivělého podkladu použit základní kotvící přípravek Fest primer v jedné vrstvě. Vrchní nátěr tvoří Superkov satin odstín červenohnědý ve dvou vrstvách.

Aplikace štětcem.