Detecha, chemické výrobní družstvo

Detecha, chemické výrobní družstvo si trvale buduje pevnou pozici na trhu. Má svou historii, tradici a zkušenosti v oborech činnosti se počítají na desetiletí. Spolupracuje se špičkovými odborníky a renomovanými výzkumnými pracovišti. Každý rok přichází na trh s řadou zajímavých novinek. Díky přesnému a promyšlenému plánování finančních zdrojů si může dovolit zachovávat příznivé ceny a přitom udržovat vysokou kvalitu produktů. Kvalita patří mezi hlavní priority společnosti.

Středem zájmu výrobního družstva Detecha je zákazník. Zákazníkem jsou prodejní organizace, velkoobchody nebo maloobchodní prodejny, kterým vychází maximálně vstříc. Hlavním zákazníkem pro výrobní družstvo je však konečný spotřebitel. Ten, který výrobky používá. A jemu je podřízeno veškeré počínání.

Současný výrobní program navazuje na tradici a především na bohaté dlouholeté zkušenosti. Hlavními výrobními obory jsou nátěrové hmoty značky DETECHA, JELENÍ LŮJ, dekorativní kosmetika REGINA a zdravotní kosmetika REGINA.

Produkty výrobního družstva Detecha odpovídají svým provedením, kvalitou a cenou požadavkům zákazníka. Při vývoji a modernizaci našich výrobků máme vždy na mysli základní podmínku – nepoškozovat životní prostředí! Logo nátěrových hmot Detecha symbolizuje zájem o zákazníka a šetrnost vůči životnímu prostředí.

Smluvní výroba

Nabízíme možnost výroby rozpouštědlových i vodou ředitelných nátěrových hmot a ředidel (a jim podobných) ve výrobních šaržích 200–1000 kg včetně stanovení technických parametrů a kolorimetrie odstínů.

Pro mísení jednotlivých surovin v roztocích pojiv disponujeme dvěma tuzemskými dissolvery firmy Pro-Chem pro výrobní šarže 100–800 l a jedním dvou-nádržovým dissolverem švýcarské firmy Diaf pro výrobní šarže 500–800 l. Na těchto strojích jsme schopni vyrobit různé hmoty jak rozpouštědlové, tak vodou ředitelné.

Pro finální homogenizace připravených hmot lze použít 3 perlové mlýny s objemy mlecích komor 7 l, 15 l a 30 l. Dále 1 perlový mlýn švýcarské firmy Bachofen o objemu 20 l a 1 mlýn nové generace ECM Poly od stejného výrobce, který disponuje mlecími turbínami a mlecí komorou o objemu 8 l.

Dále jsme schopni provádět plnění kapalných látek do plechových, plastových a jiných nepropustných obalů různých velikostí (0,5 l až 1000 l). Obaly vhodného tvaru a objemu (cca 1 l) jsme schopni balit po několika kusech do smršťovací fólie.

Kontakt
Daniel Čimera
ředitel divize nátěrových hmot

+420 491 478 382 +420 737 218 122