Zobrazit reference podle:
Detecha Fest primer – reference

Traktorový vlek – renovační nátěr

Po očištění zrezivělého podkladu použit základní kotvící přípravek Fest primer v jedné vrstvě. Vrchní nátěr tvoří Superkov satin odstín červenohnědý ve dvou vrstvách.

Aplikace štětcem.

Plechové střechy – Kemp Pecka

Renovace starých zrezivělých plechových střech. 1. nátěr : základní kotvící polyuretanový přípravek FEST PRIMER. Vrchní nátěr: antikorozní vodou ředitelná nátěrová hmota SUPERKOV AQUA odstín červenohnědý (2 vrstvy)

Aplikace: léto 2012 | Foto: květen 2013